O FIRMIE

Zakład Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o.

Usługi o charakterze komunalnym niezbędne dla właściwego funkcjonowania miasta oraz innych jednostek samorządu terytorialnego

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. jest firmą od wielu lat związaną z miastem Krakowem oraz województwem małopolskim.

Jako spółka świadcząca usługi o charakterze komunalnym wykonujemy szereg robót niezbędnych dla właściwego funkcjonowania miasta oraz innych jednostek samorządu terytorialnego. Specjalizujemy się w wykonywaniu robót drogowych, w ramach których mieści się budowa dróg, chodników i parkingów, całoroczne letnie i zimowe ich utrzymanie oraz wykonywanie bieżących napraw.

Posiadamy również bogate doświadczenie w pielęgnacji zieleni miejskiej i zakładaniu parków oraz budowie ogródków jordanowskich.

Ważnym elementem strategii przedsiębiorstwa jest ciągłe rozszerzanie zakresu świadczonych usług, tak by nasi partnerzy reprezentujący miasto oraz powiaty i gminy mogli być zadowoleni z długoletniej współpracy w kształtowaniu warunków życia oraz wizerunku miasta Krakowa i województwa małopolskiego. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą świadczonych przez nas usług.

Nasze Sukcesy