DROGI

Dział Dróg prowadzi działalność z zakresu budowy i remontów dróg, placów, parkingów, chodników, alejek, zatok autobusowych, itp. W zakresie remontów nawierzchni polecamy najszerszy wachlarz usług na rynku.

Dział Dróg prowadzi działalność z zakresu budowy i remontów dróg, placów, parkingów, chodników, alejek, zatok autobusowych, itp. W zakresie remontów nawierzchni polecamy najszerszy wachlarz usług na rynku. Prace wykonujemy przy użyciu technologii tak tradycjonalnej, jak i najnowszej generacji (za pomocą remontera typu Jetpatcher lub przy użyciu mieszanek rozkładanych „na zimno”).

Zalety Jetpatchera to:

  • możliwość wykonywania remontów cząstkowych, przy ograniczonej szybkości bez konieczności wstrzymywania ruchu
  • większa sprawność i szybkość naprawy nawierzchni w porównaniu z metodami tradycyjnymi,
  • technologia wykonywania robót zapewnia stabilność i szorstkość łat, tak wyremontowana nawierzchnia może w przyszłości służyć jako podbudowa pod nowe nakladki bez konieczności wymiany łat,
  • wydajność maszyny wynosi około 12 ton (dzień roboczy),
  • przy niesprzyjających warunkach technologia ta daje możliwość przerwania w każdej chwili robót,
  • w przeciwieństwie do technologii masami na gorąco, praca jest możliwa w warunkach wilgotnego podłoża i wilgotnego kruszywa co wydłuża sezon robót.

Dział Dróg zajmuje się także wykonywaniem dróg „od podstaw”, tzn. że możemy we własnym zakresie zrealizować zlecenie od fazy projektu, poprzez przygotowanie placu budowy, wykonanie odpowiedniej podbudowy, aż do położenia nawierzchni. Wykonujemy drogi o różnego rodzaju nawierzchniach ,tj. tłuczniowe, z asfaltu lanego zwykłego, z asfalu lanego modyfikowanego (MAZDEF), z asfaltobetonu zwykłego, z asfaltobetonu modyfikowanego (SMA).

Zajmujemy się także utrzymaniem zimowym dróg, placów i chodników. Zadania te realizujemy wykorzystując tak środki mechaniczne (używamy nowoczesne, w pełni zautomatyzowane pługi i piaskarki firmy EPOKE), jak i środki chemiczne (tj. sól i solanki).

Dział Dróg podejmuje się też robót związanych z wykonaniem wszelkiego rodzaju chodników , placów, ścieków, zatoczek, podjazdów z płyt chodnikowych, kostki brukowej, bruku kamiennego, itp. Wykonujemy także regulacje studzienek, włazów i kratek kanalizacyjnych zabudowanych w drogach tłuczniowych, asfaltowych i asfaltobetonowych. Posiadamy wysokiej klasy specjalistyczny sprzęt i wykwalifikowana kadra powoduje, że może jednocześnie realizować kilka zadań. Pracownicy fizyczni przechodzą szkolenia odpowiednie do zajmowanych stanowisk. Wynikiem tych czynników jest wysoka jakość oferowanych usług.

Kontakt DZIAŁ DRÓG

tel. 506 184 642