Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. jest firmą od wielu lat związaną z miastem Krakowem oraz województwem małopolskim.

Jako spółka świadcząca usługi o charakterze komunalnym wykonujemy szereg robót niezbędnych dla właściwego funkcjonowania miasta oraz innych jednostek samorządu terytorialnego.

  1. Specjalizujemy się w wykonywaniu robót drogowych, w ramach których mieści się budowa dróg, chodników i parkingów, całoroczne letnie i zimowe ich utrzymanie oraz wykonywanie bieżących napraw.
  2. Posiadamy bogate doświadczenie w pielęgnacji zieleni miejskiej, zakładaniu parków oraz ogródków jordanowskich.

Ważnym elementem strategii firmy jest ciągłe rozszerzanie zakresu świadczonych usług, tak by nasi partnerzy reprezentujący miasto oraz powiaty i gminy mogli być zadowoleni z długoletniej współpracy w kształtowaniu warunków życia oraz wizerunku miasta Krakowa i województwa małopolskiego.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą świadczonych przez nas usług. Szczegółowych informacji udzielą pracownicy działów wykonawczych.Oferujemy:
  • utrzymanie, remonty i budowa dróg
  • utrzymanie, remonty i budowa terenów zieleni
  • utrzymanie czystości ulic i chodników
  • usługi transportowe
  • mechaniczne oczyszczanie ulic