CZYSTOŚĆ

Dział Czystości zajmuje się:

  • Sprzątaniem (oczyszczaniem) terenów zielonych. Praca polega na zbieraniu zanieczyszczeń (z wyłączeniem niebezpiecznych), odpadów komunalnych i bytowych ( tj. części samochodowe, opony, odpady budowlane).
  • Opróżnianiem koszy.
  • Likwidacją dzikich wysypisk.
  • Zamiataniem ręcznym i mechanicznym terenów utwardzonych, chodników, parkingów, placów. Zamiatanie polega na usuwaniu luźnego zanieczyszczenia typu piasek, żwir, błoto i innych drobnych odpadów przy użyciu szczotki mechanicznej pojazdu lub zwykłej miotły.
  • Zmywaniem mechanicznym terenów utwardzonych, chodników, parkingów, placów. Zmywanie wykonuje się po zamiataniu, przy użyciu polewaczek wodą pod ciśnieniem, co umożliwia spłukanie powierzchni.

Kontakt DZIAŁ CZYSTOŚCI:

tel. 501 015 402​