Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. jest przedsiębiorstwem od wielu lat związanym z miastem Krakowem oraz województwem małopolskim.

Jako spółka świadcząca usługi o charakterze komunalnym wykonujemy szereg robót niezbędnych dla właściwego funkcjonowania miasta oraz innych jednostek samorządu terytorialnego.

 1. Specjalizujemy się w wykonywaniu robót drogowych, w ramach których mieści się budowa dróg, chodników i parkingów, całoroczne letnie i zimowe ich utrzymanie oraz wykonywanie bieżących napraw.
  2. Gospodarujemy odpadami w zakresie ich zbierania, transportu, skupu surowców wtórnych oraz przetwarzamy odpadowe tworzywa sztuczne i kompostujemy odpady organiczne.
  3. Pielęgnujemy zieleń miejską, zakładamy parki i budujemy ogródki jordanowskie.
  W trosce o ciągłą poprawę jakości naszych usług w roku 2003 wdrożyliśmy system zarządzania jakością według normy ISO 9001 i z sukcesem przeszliśmy proces certyfikacji na początku 2004 r.

Ważnym elementem strategii przedsiębiorstwa jest ciągłe rozszerzanie zakresu świadczonych usług, tak by nasi partnerzy reprezentujący miasto oraz powiaty i gminy mogli być zadowoleni z długoletniej współpracy w kształtowaniu warunków życia oraz wizerunku miasta Krakowa i województwa małopolskiego.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą świadczonych przez nas usług. Szczegółowych informacji udzielą pracownicy działów wykonawczych.Oferujemy:
 • utrzymanie, remonty i budowa dróg
 • utrzymanie, remonty i budowa terenów zieleni
 • odbiór i odzysk odpadów
 • utrzymanie czystości
 • usługi ogólnobudowlane
 • usługi transportowe
 • usługi stolarskie i ślusarskie